මාර/ වේපතඉර ගුණසේකර මහා විද්‍යාලය වසර 60 ක පමණ අභිමානවත් ඉතිහාසයක් ඇති විශාල ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවක් සිප් සතර හදාරණ ලද අතීතයේ ඉතාමත් ජනප්‍රිය වී තිබූ පාසලකි. 2005 වර්ෂයේ අග භාගය වන විට විවිධ හේතු මත ඉතාමත් පිරිහුණු තත්ත්වයකට ඇද වැටී ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ශීඝ්‍රයෙන් පහත වැටී තිබුණි.
ආචාර්ය මණ්ඩලයේ දෙමාපියන්ගේ සහ දරැ දැරියන්ගේ දැඩි කැපවීම සහ අප්‍රතියත ධෛර්යය සහ මුලටියන කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයෙන් ලද සහයෝගය නිසා අද වන විට දියුණුවේ අරුණළු පාසල වෙත පතිත වෙමින් පවතී. පසුගිය කාලය තුළ සෑම අංශයකින්ම වාගේ ඉතා විශිෂ්ට දියුණුවක් ලබා ගැනීමට පාසලට හැකි විය.
මෙබඳු අවස්ථාවක පාසල සඳහා වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කර ගැනීමට හැකිවීම ගැන අපි සියළු දෙනාම අතිශයින් සතුටට පත්වෙමු.
මෙම ප්‍රදේශයේ වාසය කරන ඉතා අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල දරුවන් සහ මව්පිය සෙනෙහස අහිමි වී ඇති ඉතා අන්ත අසරණ දරු-දැරියන් සඳහා මෙම පාසල තුලින් පිහිට වීමට හැකිවීම ගැන පාසලේ විදුහල්පතිවරයා වශයෙන් මම අවංකවම සතුටු වෙමි.
අංග සම්පූර්ණ ද්විතීයික පාසල් 1000ක් සංවර්ධනය කිරීමේ වර්තමාන රජයේ වැඩ සටහන යටතේ මාර/ හක්මණ මෙතෝදිස්ත සුපිරි පාසලට අනුබද්ධ පෝෂිත පාසලක් බවට (ප්‍රාථමික පාසලක් බවට) මෙම පාසල 2017 වර්ෂයේ සිට පත්වීමට නියමිතව ඇත.
අපගේ හෘදයාංගම ප්‍රාර්ථනය ප්‍රදේශයේ දුගී දුප්පත් දුවා-දරුවන්ට ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන පිවිතුරු පාසල් පරිසරයකින් යුක්ත ළමා මිතුරු පාසලක් බවට මෙම පාසල පත් කර ගැනීමටයි. ඒ තුළින් එම දෙමාපියන් සහ දරු -දැරියන් අත්විඳින දහසක් දුක් කම්කටොළු නිමා කර කඳුලින් පිරි ඔවුන්ගේ අහිංසක මුහුණුවල සතුටු සිනා මල් පිපෙන හෙට දිනයක් උදාකර දීමයි.

M.K.Munipala (2)

එමි කේ මුනිපාල
විදුහල්පති

2014.11.15